ចំណេះដឹងៈ​តើ​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​កម្រៃ​ជើង​សា​ទិញ​អចលនទ្រព្យ​ត្រូវ​កំណត់​ដូច​ម្តេច?

ដោយៈ សាវុធ

ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសច្បាប់ស្តីពី ថ្លៃសេវា និងកម្រៃជើងសាវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មវាយតម្លៃ និងសេវាកម្មអចលនវត្ថុដល់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនានា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទូទាំងគ្រប់ខេត្តក្រុង។

យោងតាមឧបសម្ព័ន្ធនៃការប្រកាសលេខ៧៦១.សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ រូបមន្តនៃការគណនា និងមូលដ្ឋាននៃការកំណត់ថ្លៃសេវា និងកម្រៃជើងសាវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ការបំពេញសេវាកម្មវាយតម្លៃ និងសេវាកម្មអចលនវត្ថុ ដែលត្រូវទិញលក់ ត្រូវបានកំណត់ដូចជាៈ

សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃ
តម្លៃអចលនទ្រព្យដូចជាដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងដែលទិញ ឬលក់ មានតម្លៃស្មើនឹង៖
– ១០០,០០០ ដុល្លារ ឬក្រោមនេះ ត្រូវកំណត់ថ្លៃសេវាវិជ្ជាជីវៈ០,១៧០% ឬអប្បបរិមាស្មើនឹង១៧០ដុល្លា។
– ១,០០០,០០១ – ៥,០០០,០០០ដុល្លារ ត្រូវកំណត់ថ្លៃសេវាវិជ្ជាជីវៈ០,០៥0%។
– ៥,០០០,០០១ – ១០,០០០,០០០ដុល្លារ ត្រូវកំណត់ថ្លៃសេវាវិជ្ជាជីវៈ០,០៣០%។
– លើសពី ១០,០០០,០០០ដុល្លារ ត្រូវកំណត់ថ្លៃសេវាវិជ្ជាជីវៈ០,០២៥%។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលទ្រព្យ និងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអចលនវត្ថុ
១. ការទិញ និងលក់ អចលនវត្ថុ ដូចជាដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែង
ចំពោះការទិញ និងលក់ទាំងអស់ត្រូវបានកំណត់ថ្លៃសេវាវិជ្ជាជីវៈ អប្បបរិមា៣% ក្នុងរយៈពេលដែលមិនកំណត់។

២. ការជួលអចលនវត្ថុ
– ការជួលអចលនវត្ថុ ដែលមានរយៈពេលក្រោម១ឆ្នាំ កម្រៃសេវាវិជ្ជាជីវៈអាចកំណត់ទៅបានតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីទាំងសងខាងគឺអ្នកជួល និងម្ចាស់អចលនវត្ថុ។
– ការជួលអចលនវត្ថុរយៈពេល១ឆ្នាំ កម្រៃសេវាវិជ្ជាជីវៈ គឺត្រូវតែស្មើនឹងតម្លៃជួលអចលនទ្រព្យ១ខែ។
– ការជួលអចលនទ្រព្យលើសពី១ឆ្នាំ កម្រៃសេវាវិជ្ជាជីវៈ គឺត្រូវតែស្មើនឹងតម្លៃជួលអចលនទ្រព្យ១ខែ បូករួមនឹងចំនួន២៥%បន្ថែម ទៅតាមសមាមាត្រនៃការជួលតាមឆ្នាំនីមួយ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here