ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសម្រេចបង្កើតស្ថាប័នដើម្បីធានាឥណទាននៅកម្ពុជា

ដោយជីវា

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាននឹងកំពុងរៀបចំឯកទស្សនាទានសម្រាប់បង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទាន(Credit Guarantee) នៅកម្ពុជា ដើម្បីគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់លើវិស័យសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ក្រោយវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ។

តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញវត្ថុចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០នេះ ឱ្យដឹងថា គំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការបង្កើតសារជីវកម្មឥណទាន នេះ គឺជាយន្តការឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្របតាមវិធានការជុំទី ៤ ដើម្បីគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់លើវិស័យសំខាន់ៗ នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ក្នុងដំណាក់កាលនៃវិបត្តិជំងឺ Covid-19 និងស្តារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោយវិបត្តិ។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

សារជីវកម្មធានាឥណទាននេះ មានតួតនាទីផ្តល់សេវាធានាឥណទាន ដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម-ធុរកិច្ច នៅក្នុងវិស័យអាទិភាព ដែលទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ទុនបង្វិលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ សំដៅធានាបានិរន្តភាពអាជីវកម្ម និងសម្របទៅតាមបរិបទថ្មីនៃធុរកិច្ចបន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីម្សិលមិញនេះ បានបើកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីគោលបំណង ទម្រងបង្កើត បញ្ហាប្រឈមដែលរំពឹងទុកក្នុងដំណើរការនៃការបង្កើត និងផែនការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង អង្គប្រជុំបានឯកភាពជាគោលការណ៍លើឯកសារទស្សនាទាំនសម្រាប់បង្កើតអាជីវកម្មធានាឥណទាននៅកម្ពុជា។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ជាសេនាធិការ នឹងបន្តនិតិវិធីរៀបចំក្របខណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិ លិខិតបទដ្ឋានចាំបាច់ និងសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីដាក់ឱ្យដំណើរការសារជីវកម្មធានាឥណទាននេះ ឱ្យបានឆាប់។

ទន្ទឹមនេះ ដើម្បីធានាថា សាជីវកម្មធានាឥណទានផ្តល់ការធានាឥណទានចំទិសដៅ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព នៅក្នុងដំណាក់កាលបន្តាន់ នៃវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនឹងរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់ការផ្តល់ធានាឥណទាននេះ ដោយកំណត់វិស័យ ប្រភេទក្រុមហ៊ុន និងប្រភេទអាជីវកម្ម ជាដើម ដែលមានសក្តានុពលទួលបានការធានាឥណទានពីសាជីវកម្មធានឥណទានកម្ពុជា៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here