តើអ្វីទៅជាបុននីតិសម្បទា មានអត្ថន័យបែបណាក្នុងវិស័យ មូលបត្រ?

ដោយៈ គង់ ម៉ាលីនណា

        ភ្នំពេញៈ បុននីតិសម្បទា (Rehabilitation) សំដៅ​ដល់​យន្តការ ដែល​អនុញ្ញាតឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សាយ ដែលមាន​បញ្ហា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ អាច​ត្រូវបាន​សង្គ្រោះ​មិនឱ្យ​អ​សាធ​នី​យ និង​បន្ត​ដំណើរការ​ប្រក្រតី​ឡើងវិញ​។

ក្រុមហ៊ុន​ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សាយ អាច​ជួបនឹង​វិ​ប​តិ្ត​ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ​ការខាតបង់ ដោយសារតែ​កត្តា​ផ្សេងៗ ជាអាទិ៍ សង្គ្រាម គ្រោះ​ធម្មជាតិ ការ​រាតត្បាត​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ដែល​បណ្តាលឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ក្លាយជា​អ​សាធ​នី​យ​។​

​អ​សាធ​នី​យ (Insolvent) គឺជា​ស្ថានភាព ដែល​ក្រុមហ៊ុន ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សាយ​មិនមាន​លទ្ធភាព​សងបំណុល ​នៅពេល​ដល់​ឥណប្រតិទាន​(​កាលកំណត់​សង​)​។ ម្ចាស់បំណុល ​អាច​នឹងដាក់​ពាក្យបណ្តឹង ដើម្បី​បើក​សំណុំរឿង​ក្ស័យធន​ប្រឆាំងនឹង​ក្រុម​ហ៊ុន ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សា​យ​ជា​កូនបំណុល ដែល​អ​លទ្ធភាព​សងបំណុល ដើម្បី​ទាមទារ​ឱ្យ​តុលាការ​ជម្រះបញ្ជី និង​រំលាយ​ក្រុមហ៊ុន​។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

បុននីតិសម្បទា គឺជា​យន្ត​ការស្តារ ឬ​សង្គ្រោះ​ក្រុមហ៊ុន​ពី​អ​សាធ​នី​យ ឱ្យក្លាយ​ជា​សាធ​នី​យ​ឡើងវិញ ពោលគឺ​មានលទ្ធភាព​គ្រប់​​គ្រាន់ ដើម្បី​ទូទាត់​បំណុល​។​​

បុននីតិសម្បទា គឺជា​នីតិវិធីដែល​បង្ការ​ក្រុមហ៊ុន ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សាយ​ពី​ការ​ក្ស័យធន ប៉ុន្តែ​មិន​មានន័យថា​បុននីតិសម្បទា ​អាច​សង្គ្រោះ​ក្រុមហ៊ុន ​ពី​ការ​ក្ស័យធន​គ្រប់​ករណី​នោះទេ​។ ក្នុង​ករណីខ្លះ ក្រុមហ៊ុន ​មិនអាច​ទូទាត់​បំណុល​បាន មិនមែន​ដោយសារតែ​ក្រុមហ៊ុន​អ​សាធ​នី​យ​នោះទេ ប៉ុន្តែ​អាច​បណ្តាលមកពី​ក្រុមហ៊ុន​បង្វិល​ប្រាក់​មិនទាន់ ការយឺតយ៉ាវ​នៅក្នុង​ការទូទាត់​ប្រាក់ ​ពី​អតិថិជន​របស់​ក្រុម​​ហ៊ុន ឬ​ក្រុមហ៊ុន​មាន​សិ​ទិ្ធ​លើ​បំណុល​ច្រើន ដែល​មិនទាន់​ដល់​ឥណប្រតិទាន ឬ​ក្រុមហ៊ុន​មាន​ទ្រព្យសម្បតិ្ត​ច្រើន ​ដែល​មិន​ងាយ​នឹង​បំ​លែង​ជា​សាច់ប្រាក់ ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី​ជាអាទិ៍ ដី អគារ​។​

ដូចនេះ បុននីតិសម្បទា គឺជា​យន្តការ​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព និង​តម្លាភាព​មួយ ដែល​អនុញ្ញាតឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ ទទួលបាន​នូវ​ពេលវេលា​បន្ថែម ក្នុងការ​ប្រមូលប្រាក់​ស​ម្រា​ប់​ទូទាត់​បំណុល ដោយមាន​ការសម្របសម្រួល​ ជាមួយនឹង​ម្ចាស់បំណុល​ទាំងអស់ ក្រោម​ការដឹកនាំ និង​ចាត់ចែង​ជា​បណ្តោះអាសន្ន ដោយ “​អភិបាល​បណ្តោះអាសន្ន​”នៅក្នុង​អំឡុងពេល​បុននីតិសម្បទា​នេះ​។

​និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន​.​ម​.​ក​) ​អាច​ប្រកាស​បើក​នីតិវិធី​បុននីតិសម្បទា​ដោយផ្ទាល់ ឬ​តាម​ការស្នើសុំ​ជា​លាយលក្ខណ៍អក្សរ​រប​ស់ អ្នកគ្រប់គ្រង ឬ​ភាគ​ហ៊ុ​និក​ដែល​កាន់​កាប់​ភាគហ៊ុន​ចំនួន​ច្រើន ឬ​បុគ្គល​ផ្សេង ទៀត ដូច​មានចែង​នៅក្នុង​លក្ខ​និ្ត​កៈ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សាយ ក្នុងករណីដែល​ក្រុមហ៊ុន ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សាយ​មាន ឬ​អាចមាន​បញ្ហា​ហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជា ទី១ ក្រុមហ៊ុន ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សាយ​អាច​ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព ​មិនអាច​មាន​លទ្ធ​ភាព​ក្នុង​ការបំពេញ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​មូល​ធន​អប្បបរមា​កំណត់ដោយ ន​.​ម​.​ក​.​។​

ទី២ ក្រុមហ៊ុន ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សាយ​ពិនិត្យឃើញថា ហានិភ័យ​ដែលមាន​ចែង​ ក្នុង​ផែនការ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​ ដែល​តម្រូវ​ដោយ ន​.​ម​.​ក​. ឬ​ហានិភ័យ​ផ្សេងទៀត​អាច​កើតឡើង​ជាក់ស្តែង ​ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សាយ ឬ​ក្រុមហ៊ុន ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សាយ​អាច​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ ដែល​បណ្តាល​​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សាយ​ត្រូវ​ជួបប្រទះ ឬ​អាច​ជួបប្រទះ​បញ្ហា​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​

ទី៣ ក្រុមហ៊ុន ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សាយ​ពិនិត្យ ឃើញថា​ក្រុមហ៊ុន ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សាយ អាច​នឹង​ក្លាយជា​អ​សាធ​នី​យ​។​ និងទី៤ ​ស្ថានភាព​ផ្សេងទៀត ដែល​កំណត់ដោយ ន​.​ម​.​ក​.​។​

អគ្គនាយក​នៃ ន​.​ម​.​ក​. នឹង​តែងតាំង​អភិបាល​បណ្តោះអាសន្ន ដែល​បុគ្គល​នេះ ​ត្រូវ​ចាត់ចែង និង​គ្រប់គ្រង​ក្រុម​ហ៊ុន ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សាយ​ដើម្បី​ស្តារ​ក្រុមហ៊ុន​ឡើងវិញ ដោយ​ប្រើប្រាស់​សិ​ទិ្ធ និង​អនុវត្ត​កាតព្វកិច្ច ដូច​មានកំណត់​នៅក្នុង​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី “​បុ​ន​នី​តិ​សម្បទា និង​ការជម្រះបញ្ជី​ក្នុង​វិស័យ​មូល​ប​ត្រ​”។​

ក្នុងករណី​ដែល​អភិបាល ​បណ្តោះអាសន្ន​វាយតម្លៃ​ជា​ស្ថាពរ ថា​ក្រុមហ៊ុន ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សាយ ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​អ​សាធ​នី​យ អគ្គ​នាយក​នៃ ន​.​ម​.​ក​. សម្រេច​ឱ្យ​អភិ​បាល​បណ្តោះអាសន្ន ទូទាត់ ឬ​ផ្ទេរ​ភ្លាម​នូវ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​អ្នកវិនិយោគ សាធារណៈ ដែល​កាន់កាប់​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន ឬ​បុគ្គល​បោះផ្សាយ ប្រសិនបើ​មានទៅ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សេងទៀត ឬ​អ្នក​វិនិយោគសាធារណៈ រួច​ប្តឹងទៅ​តុលា​ការ​មាន​សមត្ថកិច្ច ដើម្បី​ជម្រះបញ្ជី​៕

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here