ការទូទាត់ជាប្រាក់រៀលបានកើនឡើងលឿនជាងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈប្រព័ន្ធបាគង

ដោយ: គង់ លាងហួរ
ភ្នំពេញ: ចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ជាប្រាក់រៀលដោយម្ចាស់គណនីតាមរយៈប្រព័ន្ធបាគង បានកើនឡើង៤,១ដងក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២ឥ ខណៈការទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លារតាមរយៈប្រព័ន្ធដូចគ្នាបានកើនឡើង៣,២ដង ហើយប្រតិបត្តិការដែលធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធនេះបានកើនឡើង២,២ដងដល់២៦,១លាន។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២២របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញថា គណនី០,៥២លានត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាគង ដែលផ្តួចផ្តើមដោយ NBC សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធ្វើការទូទាត់តាមរយៈកម្មវិធីទូទាត់តាមទូរស័ព្ទ និងកម្មវិធីធនាគារតែមួយគត់របស់ប្រទេស។

បាគង មាន ធនាគារ និង គ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន៦៩ ជា សមាជិក ហើយ ត្រូវ បាន បើក ដំណើរការ ជា ផ្លូវការ ដោយ គ្រឹះស្ថាន ទាំង៤៦នោះ។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

បាគង ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការដោយ NBC ក្នុងឆ្នាំ២០២០ កំណត់ឡើងវិញនូវការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទ និងធនាគារ ដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវកាបូបអេឡិចត្រូនិច ការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទ ធនាគារអនឡាញ និងកម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ងាយស្រួលប្រើមួយសម្រាប់គណនីធនាគារណាមួយ។

អ្នក ប្រើ អាច រីករាយ នឹង ការ ចូល ទៅ កាន់ បាគង ដ៏ ងាយស្រួល បំផុត និង ធ្វើ ប្រតិបត្តិការ ជាមួយ ជម្រើស ចូល ពីរ គឺ លេខ កូដ PIN ឬ Biometric-fingerprint។

ប្រតិបត្តិការទាំងនោះរួមមាន ការផ្ញើ-ទទួលមូលនិធិ ការទូទាត់ជាប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើទៅក្នុងគណនីធនាគារ ការមើលប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ និងការកំណត់កម្រិតផ្ទាល់ខ្លួន។

លោកស្រី ជា សិរី អភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថា ប្រព័ន្ធបាគង គឺជាប្រព័ន្ធទូទាត់ឆ្អឹងខ្នង ដែលការអភិវឌ្ឍរបស់វា គឺដើម្បីបម្រើដល់កម្មវត្ថុសំខាន់ៗ ដូចជាការធ្វើឱ្យមានអន្តរប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័ន ការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធទូទាត់ និងការលើកកម្ពស់ការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលគ្មានសាច់ប្រាក់។

លោកស្រី ជា សិរី បានគូសបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ប្រាក់រៀល ជាពិសេសចាប់តាំងពីដើមទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ ២០០០ បន្ទាប់ពីស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អ ដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលកើនឡើងក្នុងចរាចរ។

ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំងនោះ ការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក-បាគង ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការទូទាត់ប្រាក់រៀលយ៉ាងងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងសេដ្ឋកិច្ច។

បាគងត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេហៅថា Blockchain ដែលជាមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលរក្សាទុកព័ត៌មានតាមអេឡិចត្រូនិកក្នុងទម្រង់ឌីជីថល។ គោលដៅនៃ blockchain គឺអនុញ្ញាតឱ្យព័ត៌មានឌីជីថលត្រូវបានកត់ត្រា និងចែកចាយ ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកែសម្រួលទេ។

នៅក្នុងវិធីនេះ blockchain គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សៀវភៅកត់ត្រាដែលមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ឬកំណត់ត្រានៃប្រតិបត្តិការដែលមិនអាចផ្លាស់ប្តូរ លុប ឬបំផ្លាញបាន៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here