អតិរេកថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហក់ឡើងជិត៣ដង ខណៈការចំណាយធ្លាក់ចុះ

ដោយ: គង់ លាងហួរ
ភ្នំពេញ: ប្រាក់ចំណូល និងចំណាយសរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាន១,៨៥៣ទ្រីលាន និង១,០៨៨ពាន់ពាន់លានរៀល (៤៦៣លានដុល្លារ និង២៧២លានដុល្លារ) រៀងៗគ្នានៅក្នុងខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៣ ដែលស្មើនឹង៧,១៦ភាគរយ និង៣,១៣ភាគរយនៃគោលដៅពេញមួយឆ្នាំ។

អតិរេកថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលកើនឡើងជិត៣ដងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដល់៧៦៥ពាន់លានរៀល ខណៈដែលប្រាក់ចំណូលបានកើនឡើង១១,២ភាគរយ ហើយការចំណាយបានធ្លាក់ចុះជិត២២ភាគរយ ដែលអ្នកសង្កេតការណ៍អះអាងថា វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចចំពេលមានការធ្លាក់ចុះជាសកល។

ចំណូលពន្ធ និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធមានចំនួន១,៧៥៤ពាន់ពាន់លានរៀល និង១០០ពាន់លានរៀល ស្មើនឹង៧,៤៩ភាគរយ និង៤,៦៥ភាគរយនៃគោលដៅឆ្នាំ២០២៣រៀងៗគ្នា និងកើនឡើង៨,៦៧ភាគរយ និងកើនឡើង៨៨,៦៥ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

ចំណែក ការចំណាយមូលធន និងការចំណាយចរន្តមានចំនួន២៩៧ពាន់លានរៀល និង៧៩១ពាន់លានរៀល ពោលគឺធ្លាក់ចុះ៥៤,៩ភាគរយ និងកើនឡើង៨,៣១ភាគរយរៀងៗគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

ហិរញ្ញប្បទានបរទេស និងប្រាក់បញ្ញើសរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលឈានដល់ទៅ១៤១ពាន់លានរៀល និង៣៣ពាន់លានរៀល ដែលស្មើនឹង២,២ភាគរយនៃគោលដៅពេញមួយឆ្នាំ។ គោលដៅខាងលើទាំងអស់នោះត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣នេះ។

សរុបមក ការចំណាយថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ បញ្ជាក់ដល់ការសន្និដ្ឋាននៃការកាត់បន្ថយការចំណាយដែលមិនចាំបាច់ និងផ្លាស់ប្តូរអាទិភាព ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលវិបាកនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទានសរុបយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន និងមានប្រសិទ្ធភាព ដែលអាចទ្រទ្រង់ការអនុវត្តខាងលើបានទាន់ពេលវេលា៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here