ក.ប.ប. បណ្តុះបណ្តាលការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្ច និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីកូរ៉េ

ដោយ: សូរិយា

ភ្នំពេញ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ “ក.ប.ប.” នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រកួតប្រជែងកូរ៉េ (KFTC) និងទីភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់ (GIZ) នៅថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្ច និងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីគណៈកម្មាធិការប្រកួតប្រជែងកូរ៉េ នៅអគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប.។

វគ្គបណ្តុះបណ្តលនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានរបស់លោក ផាន អូន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប. លោក Frank Jettke ប្រធានក្រុមការងារអាស៊ាននៃទីភ្នាក់ងារ GIZ រួមជាមួយនឹងតំណាងគណៈកម្មាធិការប្រកួតប្រជែងកូរ៉េ KFTC ក្នុងគោលបំណង គឺដើម្បីស្វែងយល់អំពីសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីអំពីការរួមបញ្ជូលគ្នានៃធុរកិច្ច ក្រោមច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជែង ព្រមទាំងដើរតួជាវេទិកាមួយ ដែលផ្តល់ឱកាសជូនដល់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេត នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប. អាចស្វែងយល់អំពីធាតុផ្សំនៃនីតិវិធី នៃការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្ច ក្របខណ្ឌសម្រាប់វិភាគការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្ច វិធានការកែតម្រូវទប់ស្កាត់នឹងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្ច ដែលអាចរារាំង រឹតត្បឹត ឬបង្ខូចដល់ការប្រកួតប្រជែង តាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍ ក៏ដូចជាការអនុវត្តល្អលើការត្រួតពិនិត្យករណីរួមបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្ច ពីជំនាញការប្រកួតប្រជែង ដែលអញ្ជើញមកពីគណៈកម្មាធិការប្រកួតប្រជែងកូរ៉េ។

គណៈកម្មាធិការប្រកួតប្រជែងកូរ៉េ (KFTC) បានបញ្ជូនជំនាញការប្រកួតប្រជែង ក្នុងក្របខណ្ឌ Expert Placement ឱ្យមកបំពេញការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប. ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។ ក្របខណ្ឌ Expert Placement នេះ គឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងអគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប. ដែលជាសេនាធិការរបស់ គ.ប.ក. ជាមួយ នឹង KFTC ដែលមានគោលបំណងតាក់តែងគោលការណ៍ណែនាំលើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្ច និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនៅក្រោមអនុក្រឹត្យស្តីពីលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីអំពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្ច។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

ជាមួយនឹងការចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះ ជំនាញការ KFTC កំពុងបំពេញការងារផ្ទាល់នៅអគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប. ចំនួន១សប្តាហ៍ និងព្រមទាំងបំពេញការងារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចំនួន៣សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត។ បេសកកម្មរបស់ជំនាញការប្រកួតប្រជែងកូរ៉េ ក៏រួមបញ្ចូលនូវការជួយដល់គណៈកម្មាធិការប្រកួតប្រជែងកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំមាតិការ (Outline) នៃការតាក់តែងគោលការណ៏ណែនាំសម្រាប់អនុវត្តអនុក្រឹត្យស្តីពីលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីអំពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្ចក្រោមច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជែងនាពេលអនាគត៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here