តើត្រូវធ្វើដូចម្ត៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការវិនិយោគលើផ្សារហ៊ុន?

ដោយៈ ម៉ាលីនណា

       ភ្នំពេញៈ វិនិយោគិនត្រូវស្គាល់អំពីហានិភ័យទាំងឡាយ ដែលមាន ហើយព្យាយាមតាមដានព័ត៌មាន អំពីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងសុចរិតភាព របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជាដើម ដើម្បីវាយតម្លៃអំពីហានិភ័យទាំងនោះ ក្នុងនាមជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ។

ការវិនិយោគភាគហ៊ុននៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា គឺជាការចូលហ៊ុនរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុន ដែលចុះបញ្ជីនៅក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។ ដូច្នេះហានិភ័យនៃការវិនិយោគនេះ គឺដូចគ្នា នឹងហានិភ័យនៃអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនមួយដូច្នោះដែរ។

ហានិភ័យទាំងនោះមានដូចជា ហានិភ័យនៃការបាត់បង់ចំណែកទីផ្សារទៅគូប្រកួតប្រជែង ហានិភ័យនៃការមិនទូទាត់សងពីអតិថិជន ហានិភ័យនៃការឡើងថ្លៃវត្ថុធាតុដើម ហានិភ័យ នៃការធ្វើបាតុកម្ម/កូដកម្មរបស់បុគ្គលិកជាដើម ដែលសុទ្ធសឹងតែជាកត្តាដែលអាចកើតឡើង និងធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនខាតបង់។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

ប៉ុន្តែចំពោះក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី ក៏អាចមានផងដែរ ហានិភ័យមួយចំនួនបន្ថែមទៀត ដោយសារម្ចាស់ភាគហ៊ុនភាគច្រើន លើសលុបមិនបានគ្រប់​គ្រងអាជីវកម្មដោយផ្ទាល់ គឺបានត្រឹមតែទទួលព័ត៌មានរាយការណ៍ ដោយក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះ។

ហានិភ័យទាំងនោះរួមមាន ការក្លែងបន្លំបញ្ជីគណនេយ្យ ការរាយការណ៍មិនពេញលេញឬធ្វើឱ្យយល់ច្រឡំ ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ជាដើម។

ក៏ប៉ុន្តែ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា បានយ​ល់ច្បាស់អំពីបញ្ហានេះ ហើយបានបង្កើតនិងដាក់ឱ្យអនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញតិនានាសំដៅកាត់បន្ថយ ជាអតិបរិមានូវរាល់ហានិភ័យទាំងនេះ ដោយតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ និងចុះបញ្ជីរៀបចំនិងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងព័ត៌មានសំខាន់ៗ ទាំងឡាយរបស់ក្រុមហ៊ុនឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលា៕

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here