ការបញ្ជាទិញលក់សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មរបស់ធនាគារABA កើនដល់១៩,៤ពាន់ឯកតាក្នុងត្រីមាសទី២

ដោយ៖ ម៉ាណេត

ភ្នំពេញ៖ សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម អេប៊ីអេ មានការដាក់បរិមាណបញ្ជាសរុបមានចំនួន ១៩,៤ ពាន់ឯកតា ដែលបរិមាណបញ្ជាលក់មានចំនួនប្រមាណ ១៩ ពាន់ឯកតា និងបរិមាណបញ្ជាទិញមានចំនួន ៤០៤ ឯកតា (អនុបាតបញ្ចូលក់ធៀបនឹងបញ្ចាទិញមានចំនួន ៤៧)នៅក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០។ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា។

ចំពោះវិនិយោគិនចូលរួមដាក់បញ្ជាមានចំនួន ៦ រូប ដែលសុទ្ធតែជាវិនិយោគិនរូបវន្តបុគ្គល ដែលក្នុងនោះជនជាតិខ្មែរចំនួន ៥ រូប និងអាឡឺម៉ង់ចំនួន ១ រូប។ ជាលទ្ធផល សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មរបស់ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ (ABA) ត្រូវបានជួញដូរ ចំនួន ៤០០ ឯកតា ក្នុងតម្លៃ ៤០.២ លានរៀល (ប្រហែល ៩.៨២ ពាន់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក)។

សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម អេប៊ីអេ ត្រូវបានបោះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 84.821 ប៊ីលានរៀល (ប្រហាក់ប្រហែលនឹង 21 លានដុល្លារអាមេរិក)។ សញ្ញាបណ្ណនេះ មានរយៈពេល 3 ឆ្នាំ និងមានអត្រាគូប៉ុងប្រចាំឆ្នាំ 7.75%។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មរបស់ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ (ABA) ត្រូវបានសម្រេចឱ្យចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅ ផ . ម.ក . ។ សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មនេះ មានឈ្មោះថា” សញ្ញាប សាជីវកម្ម អេ ប៊ី អេ ដែលមានអត្រាគូប៉ុងចំនួន ៧,៧៥ % ក្នុងមួយឆ្នាំ ជាមួយនឹងឥណប្រតិទានរយៈ ពេល ៣ឆ្នាំ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។

ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដំបូងបង្អស់ដែលបានបោះផ្សាយ លក់សញ្ញាបណ្ណសម្រាប់វិនិយោគិនស្ថាប័ន និងវិនិយោគិនរូបវន្តបុគ្គល ជាមួយនឹងអត្រាគូប៉ុង ៧,៧៥ % ដែលខ្ពស់ជាងអត្រាដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ធនាគារពាណិជ្ជ។ បន្ថែមពីនេះ សញ្ញាបណ្ណ នេះទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លទ្ធភាពសង “B” ចេញដោយភ្នាក់ងារវាយតម្លៃលទ្ធភាពសង S&P Global Ratings៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here