ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ដាក់ចេញ​លក្ខ​ខ័​ណ្ឌ​តម្រូវ​ក្នុង​ការដាក់​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យ​រង​នូវ​សវកម្ម​ឯករាជ្យ

ដោយៈ ម៉ា​ណេ​ត

ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ដាក់ចេញ​ការកំណត់​បែបបទ នីតិវិធី និង​លក្ខ​ខ័​ណ្ឌ​តម្រូវ ក្នុង​ការដាក់​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឱ្យ​រង​នូវ​សវកម្ម​ឯករាជ្យ ចំពោះ​បុគ្គល​ជាប់​កាតព្វកិច្ច ព្រមទាំង​កំណត់​អំពី​កាតព្វកិច្ច​នានា សម្រាប់​សហគ្រាស សហគ្រាស​សាធារណៈ គម្រោង​វិនិយោគ និង​អង្គ​ភាពមិន​ស្វែងរក​ប្រាក់ចំណេញ។

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ចេញ​សេចក្តីប្រកាស ស្តីពី​កាតព្វកិច្ច​ដាក់​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឲ្យ​រង​នូវ​សវនកម្ម​ឯករាជ្យ កាលពី​ចុងខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ដែល​ប្រកាស​នេះ​បានកំណត់​អំពី​បែបបទ នីតិវិធី និង​លក្ខ​ខ័​ណ្ឌ​តម្រូវ ក្នុង​ការដាក់​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឲ្យ​រង​នូវ​សវកម្ម​ឯករាជ្យ ចំពោះ​បុគ្គល​ជាប់​កាតព្វកិច្ច ព្រមទាំង​កំណត់​អំពី​កាតព្វកិច្ច​នានា សម្រាប់​សហគ្រាស សហគ្រាស​សាធារណៈ គម្រោង​វិនិយោគ និង​អង្គ​ភាពមិន​ស្វែងរក​ប្រាក់ចំណេញ ក្នុង​គោលដៅ​ពង្រឹង​អនុលោមភាព និង​ការគ្រប់គ្រង​ការដាក់​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឲ្យ ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

ទាក់ទង​បញ្ហា​នេះ គ្រប់​សហគ្រាស​សាធារណៈ សហគ្រាស​ទទួលខុសត្រូវ​ជា​សាធារណៈ និង​គម្រោង​វិនិយោគ ត្រូវដាក់​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់​កាលបរិច្ឆេទ​គណនេយ្យនីមួយៗរបស់ខ្លួន​ឲ្យ រង​នូវ​សវនកម្ម​ឯករាជ្យ ក្នុងនោះ ប្រសិនបើ​សហគ្រាស​ស្ថិតក្នុង​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​យ៉ាងតិច​ពីរ ក្នុងចំណោម​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​បី។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​ទី១ មាន​ទឹកប្រាក់​ផលរបរ​ប្រចាំ​ការិយបរិច្ឆេទ គណនេយ្យ​ចាប់ពី ៤ ពាន់​លាន​រៀល​ឡើងទៅ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​ទី២ មានទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប​ចាប់ពី៣ពាន់​លាន​រៀល​ឡើងទៅ ដោយ​ចាប់​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​បិត​ការិយបរិច្ឆេទ​គណនេយ្យ និង​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​ទី៣ មាន​ចំនួន​កម្មករ និយោជិត​បម្រើ​ការងារ​ចាប់ពី១០០នាក់ ឡើងទៅ ក្នុងនោះ​សហគ្រាស ត្រូវ​ស្ថិតក្នុង​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​យ៉ាងតិច​ពីរ ក្នុងចំណោម​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​បី ដែល​អាចដាក់​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យ​រង​នូវ​សវកម្ម ដោយ​ឈរលើ​គោលការណ៍​ស្មោះ​ចិត្ត។

សម្រាប់​អង្គភាព​មិន​ស្វែងរក​ប្រាក់ចំណេញ ត្រូវដាក់​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់​កាលបរិច្ឆេទ​គណនេយ្យនីមួយៗ របស់ខ្លួន​ឲ្យ​រង​នូវ​សវនកម្ម​ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ​អង្គភាព​មិន​ស្វែងរក​ប្រាក់ចំណេញ​ស្ថិតក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ដូចជា ចំណាយ​សរុប​ប្រចាំឆ្នាំ​លើសពី២ ពាន់​លាន​រៀល និង​មាន​ចំនួន​កម្មករ និយោជិត​បម្រើ​ការងារ​ចាប់ពី២០នាក់​ឡើង ដោយយោង​ទៅតាម​កម្មក​រ និយោជិត​មធ្យម​ភា​គប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ ក្នុងនោះ​អង្គភាព​ណា​ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​ទាំងពីរ​ខាងលើនេះ អាចដាក់​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំឆ្នាំ​ឲ្យ​រង​សវនកម្ម​ឯករាជ្យ ដោយ​ឈរលើ​គោលការណ៍​ស្ម័គ្រចិត្ត ។

ពាក់ព័ន្ធ​និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ សម្រាប់​បុគ្គល​ជាប់​កាតព្វកិច្ច ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ផ្ទុយ​និង​ប្រកាស​នេះ ត្រូវ​ទទួលរង​នូវ​ការផាកពិន័យ​អន្ត​រកា​រល ពី​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​គណនេយ្យ ដូច​បានចែង​ក្នុង​អនុក្រឹត្យ ចុះ​ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពី​ពិន័យ​អន្តរកាល​ចំពោះ​បទល្មើស​ទៅនឹង​ច្បាប់​គណនេយ្យ និង​សវនកម្ម៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here