តើហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ (infrastructure) ជាអ្វីនិងមានសារៈសំខាន់បែបណា?

ដោយៈគង់ សូរិយា

ភ្នំពេញៈ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ គឹជាពាក្យបច្ចេកទេសមួយ ដែលប្រើសម្រាប់រៀបរាប់អំពី មធ្យោបាយ ក៏ដូចជាគ្រឿងប្រដាប់សំរាប់ ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅសម័យទំនើបរបស់មនុស្សយើង។

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ ស្តង់ដារនៃការរស់នៅ និងចំនួនប្រជាជនដ៏ច្រើនលើសលប់។ គ្រប់ពេលចំនួនប្រជាជនកើនទ្វេ រចនាសម្ព័ន្ធក៏ត្រូវ ការកើនឡើងទ្វេដងដូចគ្នាដែរ ឫអាចលើសពីនេះ។ ប្រសិនបើប្រទេសនោះ ជាប្រទេសក្រីក្រ ហើយមានចំនួនប្រជាជនខ្ពស់ រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចផ្តល់នូវតម្រូវការ នៃរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់នោះទេ។ ស្ដង់ដារនៃការរស់នៅនឹងធ្លាក់ចុះ ហើយអាចមានហានិភយ័ខ្ពស់ជាងនេះ។

ហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ ត្រូវបាវចែកចេញជាៗផ្នែកសំខាន់ធំៗ រួមមានដូចជា​ទី១ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេស រួមមាន ផ្លូវគមនាគមន៍ ប្រព័ន្ធទឹកស្អាត ប្រព័ន្ធបង្ហូទឹកទីក្រុង ថាមពល ទូរគមនាគមន៍ ទី២ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គម៖ រួមមាន មណ្ឌលសុខភាព ការអប់រំ ពាណិជ្ជកម្ម កីឡា ការកម្សាន្ត៕

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here