ចំណេះដឹង: ភាពខុសគ្នារវាងហានិភ័យអាជីវកម្មនិងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ: ម៉ាលីស

ភ្នំពេញ: ហានិភ័យនិងផលចំណេញមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដូចដែលអ្នកបានឮជាច្រើនដងថាបើអ្នកមិនហ៊ានប្រថុយ អ្នកនឹងមិនទទួលបានផលចំណេញឡើយ។ ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុក៏ជាផ្នែកមួយនៃហានិភ័យអាជីវកម្ម ដែលពេលខ្លះធ្វើមានការយល់ច្រលំរវាងពាក្យទាំងពីរ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗ រវាងហានិភ័យអាជីវកម្មនិងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ៖

១. ភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលបណ្តាលមកពីប្រាក់ចំណេញមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងអាជីវកម្មដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមិនអាចសងការចំណាយបានទាន់ពេលវេលាត្រូវបានគេហៅថាហានិភ័យអាជីវកម្ម។ ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុគឺជាហានិភ័យដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់មូលនិធិបំណុលដោយអង្គភាព។

២. ហានិភ័យអាជីវកម្មអាចត្រូវបានវាយតម្លៃដោយការប្រែប្រួលនៃប្រាក់ចំណូលមុនការប្រាក់និងពន្ធ។ ម៉្យាងវិញទៀតហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយមានជំនួយពីមេគុណអានុភាពនិងបំណុលទៅនឹងសមាមាត្រទ្រព្យសកម្ម។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

៣. ហានិភ័យអាជីវកម្មត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចនៃអាជីវកម្ម។ ផ្ទុយទៅវិញហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទានបំណុល។

៤. ហានិភ័យអាជីវកម្មមិនអាចកាត់បន្ថយបានទេខណៈហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានជៀសវាងប្រសិនបើដើមទុនបំណុលមិនត្រូវបានប្រើទាល់តែសោះ។

៥. ហានិភ័យអាជីវកម្មអាចត្រូវបានបង្ហាញដោយភាពខុសគ្នានៃប្រាក់ចំណូលប្រតិបត្តិការសុទ្ធនិងលំហូរសាច់ប្រាក់សុទ្ធ។ ផ្ទុយពីហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចត្រូវបានបង្ហាញដោយភាពខុសគ្នានៃការត្រឡប់មកវិញនៃភាគទុនិក៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here