ការលក់អចលនទ្រព្យនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានកើនឡើងដល់ ៤៤.៤ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ដោយៈ លាងហួរ

អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកៈ របាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន CBRE បានរាយការណ៍ថា សាជីវកម្មនៅទូទាំងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក បានបង្កើនសកម្មភាពលក់អចលនទ្រព្យរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ២០២១។

យោងតាមទិន្នន័យពី CBRE កិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន៧៦២ ដែលមានតម្លៃសរុបចំនួន៤៤.៤ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានបញ្ចប់ ខណៈដែលអ្នកលក់ បានដាក់ទុនលើតម្លៃដ៏រឹងមាំ ខណៈពេលដែលភាពមិនប្រាកដប្រជា ដែលទាក់ទងនឹងជំងឺរាតត្បាត បាននាំឱ្យទំហំវិនិយោគអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកធ្លាក់ចុះ៦.៥% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ។

នេះជាបញ្ហាចម្បង ដោយសារជំងឺរាតត្បាត ដែលជំរុញឱ្យសាជីវកម្មលក់អចលនទ្រព្យជាច្រើន បានពង្រឹងតារាងតុល្យការរបស់ពួកគេ ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរំខានដែលបង្កឡើង ដោយសារកូវីដ១៩ ចំពោះអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដោយសារការបិទប្រទេស និងវិធានការផ្សេងទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ។

កិច្ចព្រមព្រៀងជាទូទៅបានឃើញថា សាជីវកម្មបោះចោលទ្រព្យសកម្មចាស់ៗ ដែលទោះជាយ៉ាងណាបានបញ្ជា ឱ្យកំណត់តម្លៃដ៏រឹងមាំ ដោយសារលក្ខខណ្ឌទីផ្សារកើនឡើង ដោយមានអ្នកទិញភាគច្រើនជាអ្នកវិនិយោគអនុវត្តការបន្ថែមតម្លៃ ឬយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍និងឱកាសនិយម។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

កិច្ចព្រមព្រៀងជួលត្រឡប់មកវិញមានចំនួន២៧% នៃការលក់សាជីវកម្មដែលនៅសេសសល់ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ដោយក្រុមហ៊ុននានាទទួលយកយុទ្ធសាស្រ្តនេះ ដែលជំរុញដោយតម្រូវការ ដើម្បីបង្កើនតារាងតុល្យការរបស់ពួកគេ និងវិនិយោគឡើងវិញទៅក្នុងអាជីវកម្មស្នូលរបស់ពួកគេ។  ភាគីទិញនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួលត្រឡប់មកវិញ គឺភាគច្រើនជាមូលនិធិស្នូល និងវិនិយោគិនស្ថាប័ន៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here