ចំណេះដឹង!តើសភាផាត់ទាត់ធ្វើការលើផ្នែកសំខាន់អ្វីខ្លះ?

ដោយវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ សភាផាត់ទាត់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយសម្រួលដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារក្នុងការផាត់ទាត់និងទូទាត់កាតព្វកិច្ចអន្តរធនាគារដែលកើតឡើងពីប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរបស់ភ្នាក់ងារសេដ្ឋកិច្ច។

ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិដំណើរការដោយសភាផាត់ទាត់ជាតិ ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។ ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិ (NCS) ត្រូវបានធ្វើទំនើបកម្មជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ ស្របទៅនឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យា ផ្តល់ភាពងាយស្រួលជាងមុនដល់សមាជិកនិងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពផាត់ទាត់ឲ្យស្របទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យធនាគារនិងសេដ្ឋកិច្ច។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅជាប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិនិងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ២០១២ដែលមានសមត្ថភាពផាត់ទាត់ជាលក្ខណៈមជ្ឈការលើការទូទាត់សងប្រាក់អន្តរធនាគារដោយមូលប្បទានបត្រនិងបញ្ជាទូទាត់សងប្រាក់ជាអេឡិចត្រូនិកដែលមានដូចជាឥណទានផ្ទាល់ឥណពន្ធផ្ទាល់និងបញ្ជាផ្ទេរប្រាក់ជាប្រាក់រៀលនិងដុល្លារអាមេរិក។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានផ្តល់ទីតាំងសម្រាប់ជាមណ្ឌលដោះដូរមូលប្បទានបត្រចំពោះសមាជិកដើម្បីដោះដូរមូលប្បទានបត្ររូបវន្តផងដែរ។

ក្រៅពីមណ្ឌលដោះដូរមូលប្បទានបត្រ ដែលមានទីតាំងនៅសភាភាត់ទាត់ជាតិ បច្ចុប្បន្ន ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក៏មានមណ្ឌលដោះដូរមូលប្បទានបត្រ៦កន្លែងទៀត នៅតាមបណ្តាសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គឺ ខេត្តសៀមរាប ព្រះសីហនុ កំពង់ចាម បាត់ដំបង ស្វាយរៀង និងបន្ទាយមានជ័យ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here