តើធនាគារពិភពលោកមានតួនាទីសំខាន់ដូចម្តេច សម្រាប់ប្រទេសដៃគូអភិវឌ្ឍន៍?

ដោយ៖ សាវុធ

ភ្នំពេញ៖ ធនាគារពិភពលោក (World Bank) គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិមួយដែលធ្វើការផ្ដល់នូវកម្ចី ទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា។

គោលដៅផ្លូវការនៃធនាគារពិភពលោក គឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ យោងទៅតាមអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួន (ដែលបានអនុម័តកែប្រែ និងមានសុពលភាពចាប់ពី ១៦ កុម្ភៈ ១៩៨៩) រាល់សេចក្ដីសម្រេចចិត្តទាំងអស់ ធនាគារពិភពលោកត្រូវតែធ្វើឡើងដោយយោងតាមការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការវិនិយោគ capital។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

ធនាគារពិភពលោក ចែកចែងជាពីរស្ថាប័ន៖ ធនាគារអន្ដរជាតិសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញ និងអភិវឌ្ឍន៍ (International Bank for Reconstruction and Development ឬ IBRD) និងសមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ (International Development Association ឬ IDA)។

ធនាគារពិភពលោក គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមធនាគារពិភពលោក (World Bank Group) ក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងអស់៤ រួមមាន៖,International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), និង International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)។

ធនាគារពិភពលោក មានសមាជិកចំនួន ១៨៩ ប្រទេស ខណៈសមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (IDA) មានសមាជិកចំនួន ១៧៣។

ធនាគារពិភពលោកបានឱ្យដឹងថា ខណៈពេលដែលស្ថាប័នទាំងអស់របស់យើង មានសមាជិកភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងកិច្ចព្រមព្រៀង យើងធ្វើការជាស្ថាប័នមួយ ដើម្បីបម្រើដល់ប្រទេសជាដៃគូរបស់យើង។

ធនាគារពិភពលោកបានឱ្យដឹងទៀតថា ប៉ុន្តែវិស័យសាធារណៈកំណត់មូលដ្ឋានគ្រឹះ ដើម្បីធ្វើឱ្យការវិនិយោគឯកជនរីកចម្រើន។ តួនាទីបំពេញបន្ថែមនៃស្ថាប័នរបស់យើងផ្តល់ឱ្យធនាគារពិភពលោកនូវសមត្ថភាពពិសេស ក្នុងការភ្ជាប់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុចំណេះដឹង និងដំណោះស្រាយច្នៃប្រឌិតថ្មីៗទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍៕ World Bank

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here