ចំណេះដឹង! តើ​ឥណទាន​សាជីវកម្ម​មាន​សារៈសំខាន់​ដូចម្តេច?

ដោយៈ ម៉ា​ណេ​ត

ភ្នំពេញៈ ឥណទាន​សាជីវកម្ម ឬ​ឥណទាន​អាជីវកម្ម ជា​ឥណទាន​ដែល​ទទួលបាន​និង​ត្រូវបាន​ប្រគល់​ទៅឱ្យ​សាជីវកម្ម ឬ​អាជីវកម្ម​ជាជាង​បុគ្គល​ម្នាក់ ខណៈ​ឥណទាន​នេះ​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់ ក្នុងការ​បង្កើត​និង​រក្សា​ទំនាក់ទំនង​អាជីវកម្ម ឬ​ធនាគារ​ជាមួយ​ម្ចាស់បំណុល​សក្តានុពល​អ្នក​លក់​ដៃគូ​អាជីវកម្ម​ឬ​អតិថិជន។

នេះ​គឺ​ដោយសារតែ “ទម្រង់​ឥណទាន” ដែល​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង ដោយ​ទីភ្នាក់ងារ​រាយការណ៍​ឥណទានផ្សេងៗ និង​ការផ្តល់​ចំណាត់ថ្នាក់​ឥណទាន ជា​បន្តបន្ទាប់​ដោយ​ផ្អែកលើ​ប្រវត្តិ​ឥណទាន​ពី​អតីតកាល និង​បច្ចុប្បន្ន​របស់​អ្នក ក្នុងចំណោម​កត្តាសំខាន់ៗដទៃទៀត។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន និង​ចំណាត់ថ្នាក់​នេះ ត្រូវបាន​ប្រើ​ដោយ​ម្ចាស់បំណុល សក្តានុពល​អ្នកលក់​អតិថិជន​ឬ​ដៃគូ​អាជីវកម្ម ដើម្បី​វាស់​ស្ទង់​ថា តើ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក​អាច​ទុកចិត្តបាន និង​ថា​តើ​គួរ​ពង្រីក​ឥណទាន ដល់​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក ឬ​ចូលរួម​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក​ក្នុង​ទំនាក់ទំនង​អាជីវកម្ម។

ទំនាក់ទំនង​នេះ អាច​ផ្តល់​ប្រាក់កម្ចី​ប្រតិ​ប​ត្ដិ​ការ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន ឬ​សាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ការជួល​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ការផ្គត់ផ្គង់​ឧបករណ៍។ ល។ ការបង្កើត​ឥណទាន​សាជីវកម្ម និង​ការថែរក្សា។

វា​មាន​សារៈសំខាន់ ចំពោះ​សុខភាព និង​ភាព​ជាប់​បានយូរ នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ហើយ​វា​ជះឥទ្ធិពល​យ៉ាងខ្លាំង ទៅលើ​ផ្លូវ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​អ្នក។ បាន​មើលឃើញ​ដោយ​ពិភពលោក​នៃ​អាជីវកម្ម៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here