កម្ពុជាប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវតន៍និតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្ត ដែលមិនធានាចំណាយ

ដោយៈ ហ្វីអូណា

        ភ្នំពេញៈ

ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ លោកកើត សេកាណូបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្ត ដែលមិនមានធានាចំណាយដោយឡែកតាម FMIS ទាំងស្រុង។

នេះជាការពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់FMIS នៅការដ្ឋានថ្មី ពង្រី​កការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់FMIS Portal ជំនាន់ទី១ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលនៅសេសសល់ និងសន្ធានកម្មទិន្នន័យរវាង FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង មន្រ្តីរាជការរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ។​

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

កម្មវិធីនេះ ប្រារពឡើងក្រោមអធិបតីភាព ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោក អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ស្របតាមបរិការណ៍ នៃការធ្វើទំនើបភាវូបនីយកម្ម ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រ​ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធFMIS ទាំងនេះ គឺដើម្បីពង្រឹង និងបង្កើនបន្ថែមទៀតនូវ តម្លាភាព គណនេយ្យភាព ប្រសិទ្ធភាព និងភាពស័ក្តិសិទ្ធិ ដើម្បីឈានដល់ការសម្រេចបាននូវ គោលដៅនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលជាកម្មវិធីនយោបាយអាទិភាពដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល គឺការបង្កើនភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកា, គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោ​បាយ និងការបង្កើនគណនេយ្យសមិទ្ធកម្ម ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here