និយ័តករបរធនបាលកិច្ច៖ ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណជាប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុក

ដោយ: គង់ លាងហួរ

ភ្នំពេញ: និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) បានប្រកាសថា ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ម.ក ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពី ន.ប.ធ. ជាប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុក (Escrow Services) ក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ចសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម ដោយបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ្រប់គ្រាន់ តាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីលម្អិតរបស់ ន.ប.ធ.៖

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here