លោក ឡុង ឌីម៉ង់ៈ កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នំារំកិលមានសារសំខាន់សម្រាប់ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តព្រះសីហនុ

ដោយៈ សុផារី

ព្រះសីហនុៈ អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ លោកឡុង ឌីម៉ង់បានបញ្ជា​ក់ថា សម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នំារំកិល មានសារសំខាន់ណាស់សម្រាប់គ្រប់អង្គភាព ស្ថាប័ន ដើម្បីបំប្លែងគោលដៅក្នុងក្របខណ្ឌអភិវឌ្ឍផែនការអភិវឌ្ឍខេត្ត ទៅជាគម្រោងសកម្ម សំដៅលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តព្រះសីហនុ។

លោក ឡុង ឌីម៉ង់ អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ នៅថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ បានមានប្រសាសន៍ថា កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលមានសារៈសំខា​ន់ណាស់សម្រាប់គ្រប់អង្គភាព ស្ថាប័ន ដើម្បីបំប្លែងគោលដៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍ ផែនការអភិវឌ្ឍខេត្តឱ្យទៅជាគម្រោងសកម្មភាព ឬសេវាជាក់ស្តែងសំដៅលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តព្រះសីហនុ សម្រាប់បីឆ្នាំរំកិល និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

កម្មវិធីវិនិយោគ ជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់បង្ហាញ នូវគម្រោងសកម្ម​ភាព ឬសេវាអាទិភាពនានារបស់ខេត្ត ដល់ដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋ អង្គការសង្គមស៊ីវិល ផ្នែកឯកជន សប្បុរសជន និងប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីកៀរគរធនធានចូលរួមផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ចានទៅតាមជំហាននីមួយៗ ដែលបានអនុវត្តកន្លងមកទាមទារ ឱ្យមានការចូលរួមពិនិត្យ ពិភាក្សា និងកែសម្រួលក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារ ស្របតាមក្របខ័ណ្ឌពេលវេលា។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

លោកបន្ថែមថា ឈរលើក្របខ័ណ្ឌទស្សនៈរួម ដែលកំណត់អំពីតួនាទីមិនអាចខ្វះបាន នៃការវិនិយោគក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច យើងបង្កើតធាតុចូល និងអាចធានាបានថា ដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រួមចំណែកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងខេត្ត ក៏ដូចជាឧបករណ៍ផ្នែកគោលនយោ​បាយសម្រាប់ប្រែក្លាយគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត។

កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត ផ្តោតលើក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានកិតិ្តយុត្ត ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយផ្អែកលើឧបករណ៍ជាមូលដ្ឋាន យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិ(២០១៩-២០២៣​) ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អនុក្រឹត្យប្រកាសអន្តរក្រសួង គោលការណ៍ណែនាំ ផ្នែកគោលនយោបាយសម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍ៥ឆ្នាំ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ឯកសារស្ថានភាពខេត្តព្រះសីហនុឆ្នាំ២០២១ ផែនការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយថវិការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តឆ្នាំ២០២២ និងលិខិតបទដ្ឋានកិត្តិយុត្តនានាជាមូលដ្ឋាន៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here