រដ្ឋាភិបាលគ្រោងបង្កើនចំណូលពន្ធពីវិស័យសំណង់និងវិស័យមួយចំនួននៅឆ្នាំក្រោយ

ដោយៈ លក្ខិណា

ភ្នំពេញៈ ដើម្បីកៀរគចំណូល រដ្ឋនឹងមិនបង្កើតពន្ធថ្មីៗនោះឡើយ នៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ តែរដ្ឋនឹងបង្កើនការប្រមូលពន្ធពីវិស័យដែលធ្លាប់បានអនុវត្តន៍រួចហើយ។


ក្នុងនោះ វិស័យមួយចំនួន ក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាល គ្រោងនឹងបង្កើន បន្ថែមទៀត ដើម្បីចំណូល និងការចាត់ចែងចំណាយនៅឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខនេះ។

យោងតាមសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការ គ្រប់គ្រង ឆ្នាំ២០២៣ ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានចុះហត្ថលេខា កាលពីដើមខែមិថុនា ២០២២ នេះឱ្យដឹងថា ដើម្បី បង្កើន ចំណូល ថវិកា ជាតិ អគ្គ នាយកដ្ឋានពន្ធដារ ត្រូវ ពង្រឹ ង ការ ប្រមូល ចំណូលពីវិស័យ មួយចំនួន ឱ្យមានប្រសិទ្ធិ ភាពក្នុងនោះរួមមាន វិស័យ សំណង់ វិស័យ ទូរគម នា គមន៍ វិស័យ រ៉ែ វិស័យ ផលិតស្រាបៀរ ភេសជ្ជៈ និងថ្នាំជក់ផងដែរ ។

លើសពីនេះ អគ្គនា យក ដ្ឋាន ពន្ធដារ ក៏ត្រូវ បង្កើន ប្រសិទ្ធ ភាព ក្នុង ការប្រមូលចំណូលពីអាករលើបន្ថែម(VAT) ចំពោះ ការ ផ្គត់ ផ្គ ង់ទំ និ ញឬ សេ វា ជីឌី ថល ដែល ធ្វើ ប្រតិ បត្តិការ ពា ណិ ជ្ជ កម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (E-Commerce) និង ធ្វើប ច្ចុ ប្ប ន្ន ភា ពព័ ត៌ មាន សហ គ្រាសដែល ជំពាក់ បំណុលពន្ធ រួម ទាំងពង្រឹងយន្តការតាមដានក្នុងការទារបំណុលពន្ធ ថែម ទៀត ។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

លោកគង់ វិបុលអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានលើកឡើងនាពេលកន្លងមកថា ពន្ធដារមិនទាន់ បាន ប្រ មូល ចំណូលពន្ធឱ្យ អស់ពីលទ្ធភាពនៅឡើយទេ ហើយពន្ធដារ ក៏បានស្នើឱ្យ ម្ចាស់ អាជីវកម្ម និងអ្នក ជាប់ ពន្ធ សូម ចុះ បញ្ជី អាជីវកម្ម និងបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ ឱ្យបាន គ្រប់គ្នា ផង ដើម្បីឱ្យ រដ្ឋ មាន លទ្ធភាព ក្នុងការ យក ថវិកា ទៅ ប្រើប្រាស់ ក្នុងការ ចំណា យ ដែល កើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក៏ដូចជា យកទៅ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រទេស បន្ថែម ទៀត ។

លោក បន្ថែមថា បើសិនជា មិនមានកា រចូលរួមបង់ពន្ធពី អ្នកជាប់ពន្ធទេនោះ រដ្ឋ ក៏មិនមានលុយក្នុងការ ទៅ សាង សង់ ផ្លូវ ស្ពាន និងប្រាក់ខែ មន្ត្រីរាជការដែរ ។ យើងក៏នឹងមិនបន្ថែម ពន្ធថ្មីៗ ទេ តែយើង នឹងព្យាយាម ប្រមូល ចំណូល លើ ពន្ធ ដែល កំពុងអនុវត្តន៍ឱ្យ អស់ពីលទ្ធភាព៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here