ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដាក់ដំណើរការគេហទំព័រផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដា្ឋនភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន

ដោយ៖ សហការី

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ អគ្គនាយកដា្ឋនភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនាពេលថ្មីៗនេះ។

គេហទំព័រនេះ មានបង្ហាញជូននូវព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដល់សាធារណរួមមាន (១) ច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍរៀបចំគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ តាមយន្តការ ភ.រ.ជ. (២) បញ្ជីគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ អនុវត្តតាមយន្តការ ភ. រ.ជ. (៣) ដំណើរការកិច្ចលទ្ធកម្មគម្រោង ភ.រ.ជ. (៤) វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង (៥) សកម្មភាព និងវឌ្ឍនភាពផ្សេងៗទៀត៕

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here