តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញសម្រេចចំណូលបានជាង១៧ពាន់លានរៀល

ដោយ៖ ម៉ាណេត

ភ្នំពេញ៖ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី (តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ) មានចំណូលសរុបចំនួន ១៧.១៨២.៧២០ ពាន់រៀល ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០២០ កើនឡើងជាងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៩ ចំនួន ៤.៥៤៤.៣៦០ ពាន់រៀល ស្មើនឹង ៣៥,៩៦%។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន ដែលចេញផ្សាយនៅមូលបត្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។

ចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ២.០៣០.៨៨៤ ពាន់រៀល កើនឡើងចំនួន ១.០៤៩.៩៤២ ពាន់រៀលស្មើនឹង ១០៧,០៣% បើធៀប នឹងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៩។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០២០ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុប របស់ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី មានចំនួន ៣៨៤.០៦១.៦៣០ ពាន់រៀល កើនឡើងចំនួន ១.៧១២.៥២៦ ពាន់រៀល ស្មើនឹង ០,៤៥% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ២៤២.៩៨៦.០៧១ ពាន់រៀល កើនឡើងចំនួន ២.៥៤៥.៦៦៨ ពាន់រៀល ស្មើនឹង ១,០៦% ។

ចាប់តាំងពីបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០០៦ មក ក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ បាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍនិងពង្រីកឥតឈប់ឈរ។ ខណៈអាជីវកម្មសំខាន់គឺអភិវឌ្ឍនិងដំណើរការតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នមានអាជីវកម្មថ្មីជាច្រើនដូចជាសំណង់ សន្តិសុខ ការពិគ្រោះយោបល់និងការគាំទ្រពន្ធ ការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ។

គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០២០ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបាននិងកំពុងទទួលយកវិនិយោគិនជាង ៣០ នាក់មកពីប្រទេសជប៉ុនចិននិងបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀតមកអគាររោងចក្រជួល។ ក្នុងចំណោម ក្រុមហ៊ុនបុត្តសម្ព័ន្ធរបស់ ក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ Maru-T Ohtsuka (អ្នកផលិតឧបករណ៍គូរគំនូរ) Sumi Wiring Systems (អ្នកផលិតខ្សែររថយន្ត) Taiyo Kogyo អ្នកផលិតសម្ភារៈវេចខ្ចប់ឧស្សាហកម្ម គឺជាឧទាហរណ៍នៃអ្នកជួល៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here