ក្រុមហ៊ុនថាមពលម៉ាឡេស៊ីចុះបញ្ជីនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ទទួលបានចំណូល៧៤.៤៤៨លានរៀល

ដោយ៖ សាវុធ

ភ្នំពេញ៖ ចំណូលសរុបរបសក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (PESTECH) (ខេមបូឌា) ម.ក.សម្រាប់បីខែចុងក្រោយនៃរយៈពេលហិរញ្ញវត្ថុក្រោមការត្រួតពិនិត្រឡើងវិញ បានកត់ត្រាត្រឹម ៧៤.៤៤៨ លានរៀល គឺបណ្ដាលមកពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យាសាងសង់គម្រោង។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន ដែលបានដាក់ជូនក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។

ក្រោមការត្រួតពិនិត្រឡើងវិញសម្រាប់បីខែនៃរយៈពេលហិរញ្ញវត្ថុ មានការខាតមុនបង់ពន្ធត្រូវបានកត់ត្រាត្រឹម ១៨៨ លានរៀល ដោយបានប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណេញដុលមុនបង់ពន្ធ ដែលមានចំនួន ១.៨២២ លានរៀលនៃរយៈពេលបីខែនៃឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុមុន ដែលបង្ហាញចំនួនថយចុះ ២.០១០ លានរៀល។

ការខាតនេះភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃចំណាយហិរញ្ញប្បទានមានចំនួន ៧.០១១ លានរៀលក្នុងត្រីមាសបច្ចុប្បន្នក្រោមការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ ដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណាយហិរញ្ញប្បទានមានចំនួន ៤.៥៤៩ លានរៀលក្នុងត្រីមាសនៃឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុមុន។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីPestech (ខេមបូឌា) បានដាកការបោះផ្សាយ ជាសាធារណៈជាលើកដំបូង (IPO) នៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី១២ ខែសីហា។ ក្រុមហ៊ុនPestech Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ក្រោមការគ្រប់គ្រង១០០ភាគរយរបស់ក្រុមហ៊ុន Pestech International Bhd ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

ក្រុមហ៊ុន បាន និងកំពុងមានភាពរីកចម្រើន ទន្ទឹមគ្នានឹងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ ២០១០ មកម៉្លេះ។ គណៈគ្រប់គ្រងបានមើលឃើញនូវឱកាសជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យថាមពល នៅក្នុងប្រទេសដែលមានមជ្ឈដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយប្រកបដោយស្ថេរភាពនេះ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here