ទីផ្សារបរធនបាលកិច្ចកម្ពុជាទាក់ទាញបានទុនវិនិយោគ៧៤៥លានដុល្លារអាមេរិក

ដោយ: គង់ លាងហួរ
ភ្នំពេញ: លោក សុខ ដារ៉ា អគ្គនាយកនៃនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចបានមានប្រសាសន៍ថា ទីផ្សារបរធនបាលកិច្ចរបស់កម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយគិតរហូតមកដល់ពេលនេះវាបានទាក់ទាញការវិនិយោគដែលមានតម្លៃជាង៧៤៥លានដុល្លារ។

លោក សុខ ដារ៉ា បានបង្ហាញថា ការចុះបញ្ជីបរធនបាលកិច្ចបានកើនឡើងដល់៥១២ ហើយតម្លៃទីផ្សារនៃការវិនិយោគសរុបជាមួយនឹងបរធនបាលកិច្ចមានប្រហែល៩៤០លានដុល្លារអាមេរិក។

លោក បាន បន្ត ថា “ពេលនេះ យើង មាន ទីផ្សារ បរធនបាលកិច្ចដែល បាន អភិវឌ្ឍ ពេញលេញ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ចំណែកការចុះឈ្មោះកំពុងកើនឡើង ហើយការវិនិយោគក៏កើនឡើងផងដែរ”។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

លោកបានបញ្ជាក់ថា “ចាប់តាំងពីគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណចេញរហូតដល់ឆ្នាំ២០២១ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ យើងមានទីផ្សារមួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរធនបាលកិច្ចចំនួន៧ បន្ថែមលើធនាគារពាណិជ្ជមានអាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន៤ ដែលដំណើរការជាអ្នកធានាផ្តល់សេវារក្សាទុក និងសេវាធានា”។

លោក អះអាងថា “ចំនួន ធនាគារ ពាណិជ្ជ ដែល ផ្តល់ សេវា ទាំង នេះ អាច កើន ឡើង ដល់ ទៅ១០ នៅ ចុង ឆ្នាំ នេះ ហើយយើងក៏កំពុងទទួលបានសំណើចុះបញ្ជីបរធនបាលកិច្ចជាច្រើនផងដែរ”។

ការបង្កើតការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីវិស័យបរធនបាលកិច្ចគឺជាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមអាទិភាពកំពូលៗរបស់និយតករ។ លោកបន្ថែមថា “យើង បាន ធ្វើ វា អស់ រយៈពេល ពីរ បី ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ នេះ ហើយវានឹងបន្តនៅឆ្នាំនេះ និងនៅឆ្នាំ២០២៤ផងដែរ ខណៈពេលដែលយើងរកឃើញថា ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីទីផ្សារបរធនបាលកិច្ចនៅតែត្រូវធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង”។

វិស័យបរធនបាលកិច្ចបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា។ ច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ចឆ្នាំ២០១៩ កំណត់វិធាន និងនីតិវិធីដើម្បីបង្កើត ចុះឈ្មោះ និងគ្រប់គ្រងបរធនបាលកិច្ចចំនួន៤ប្រភេទគឺ បរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម បរធនបាលកិច្ចសាធារណៈ បរធនបាលកិច្ចសង្គម និងបរធនបាលកិច្ចបុគ្គល៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here