តើ​ការរៀបចំ​ឥណទាន​ឡើងវិញ​គឺជា​អ្វី?

ភ្នំពេញៈ ការរៀបចំរ​ឥណទាន​ឡើងវិញ ជា​ដំណើរការ​មួយ​ដែល​ត្រូវបាន​ប្រើ​ដោយ​ស្ថាប័ន​ផ្តល់​កម្ចី​នានា ដើម្បី​បញ្ជៀ​ស​លទ្ធភាព​មាន​ហានិភ័យ នៃ​បំណុល​ដែលមាន​ស្រាប់ ឬ​ទាញយក​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​អត្រា​ការប្រាក់​ទាប​ជាង​មុន។

ការរៀបចំ​ឥណទាន​ឡើងវិញ អាច​ត្រូវបាន​អនុវត្តន៍​ដោយ​បុគ្គលម្នាក់ៗ នៅពេលដែល​ពួកគេ​គ្មាន​លទ្ធភាព​ទូទាត់​បំណុល ដោយសារតែ​ស្ថានភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​អាក្រក់​និង​មិនអាច​ដោះស្រាយបាន។

ម្ចាស់បំណុល​និង​កូនបំណុល​ត្រូវ​ពិភាក្សាគ្នា អំពី​ការរៀបចំ​ឥណទាន​ឡើងវិញ​ដោយ​ផ្តោតទៅលើ៖

១/ ការបញ្ចុះ​អត្រា​ការប្រាក់​របស់​ឥណទាន

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

២/ ការបង្កើន​កាល​អវសាន​របស់​ឥណទាន

៣/ការទូទាត់​តែ​ប្រាក់​ដើម​ឲ្យ​ស្ថាប័ន​ផ្តល់​កម្ចី​វិញ (មិន​យកការប្រាក់)៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here