តើ​កម្ពុ​ជាមាន​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ប៉ុន្មាន​អាច​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​ពី​អតិថិជន?

ដោយៈ​លក្ខិណា

ភ្នំពេញៈ បច្ចុប្បន្ននេះ មាន​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និង​ឥណទាន​ជនបទ​ជាច្រើន​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​ផ្ដល់​កម្ចី​ដល់​អតិថិជន​របស់ខ្លួន ដើម្បី​ធ្វើជា​ដើមទុន​រកស៊ី ក៏ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែល​អាច​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើរ ពី​អតិថិជន​មិនមែន​គ្រប់​គ្រឹះស្ថាន​ទាំងអស់​នោះទេ គឺមាន​តែមួយ​ចំនួន​តូច​ប៉ុណ្ណោះ។

សំណួរ​មួយ​ត្រូវបាន​លើកឡើងថា តើ​គ្រឹះស្ថាន​ប៉ុន្មាន​រហូតមកដល់​ពេលនេះ ដែល​អាច​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​ពី​អតិថិជន ដោយមាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ពី​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា?។បច្ចុប្បន្ន​មាន​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ចំនូ​ន៥ប៉ុណ្ណោះ ដែលមាន​សិ​ទ្ឋ​ទទួលយក​ប្រា​កើប​ញ្ញើ​ពី​អតិថិជន ដូចជា៖

ទី១ គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC៖ មាន​ការិយាល័យ​ប្រតិបត្តិការ​ចំនួន៧៩ការិយាល័យ​នៅ​ទូទាំងប្រទេស។ ការរំពឹងទុក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២០នេះ សមតុល្យ​ប្រាក់​បញ្ញើ​អាច​នឹង​ឡើងដល់៧២៤លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

ទី២ គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រា​សាក់៖ មាន​ការិយាល័យ​ចំនួន១៨១ការិយាល័យ​នៅ​ទូទាំងប្រទេស ដោយមាន​សមតុល្យ​ប្រាក់​បញ្ញើ​ចំនួន១,៧៩ពាន់​លាន​ដុល្លារ និង​មាន​អ្នក​ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ​ចំនួន៦០០ពាន់​នាក់ គិត​ត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩ ។

ទី៣  គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​អ​ម្រិ​ត៖ បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ ក្នុង​គ្រឹះស្ថាន​នេះ ចំនួន ៦៨៥លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក និង​មាន​ការិយាល័យ​សរុប​ទូទាំងប្រទេស១៥៧ការិយាល័យ។

ទី៤ គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ៖ មាន​ការិយាល័យ​ប្រតិបត្តិការ​ចំនួន១៤៩ការិយាល័យ សមតុល្យ​ប្រាក់​បញ្ញើ​គិត​ត្រឹម​ដំណាច់​ឆមាស​ទី១ឆ្នាំ ២០២០នេះ​មាន​ចំនួន​ជាង១៨៨លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក។

និង​ទី៥ គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ WB Finance៖ មាន​អ្នក​ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ​ប្រមាណ៦៦លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក គិត​នៅត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩ ។

យោងតាម​របាយការណ៍​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ក្នុង​ដំណាច់​ឆមាស​ទី១ឆ្នាំ ២០២០ ចំនួន​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន៦ ក្នុងនោះ១គ្រឹះស្ថាន​កាលពី​ម្សិល​ម៉ិ​ញ បាន​ក្លាយជា​ធនាគារ គឺ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ហត្ថា​កសិករ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here