តើគេវិភាគពីមូលដ្ឋានផ្សារហ៊ុនយ៉ាងដូចម្តេច?

ដោយៈគង់ ម៉ាលីន

ភ្នំពេញៈ ការវិភាគលើ់មូលដ្ឋានផ្សារហ៊ុន មានសារៈសំខាន់ណាស់មុនពេលសម្រេ​ចចិត្តវិនិយោគលើផ្សារហ៊ុន ដើម្បីបញ្ចៀសហានិភ័យនៅពេលដែលលោក អ្នកសម្រេចចិត្តវិនិយោគ។

ហេតុនេះទើប Cambodiafinancialtimes.com សូលលើកជាវិធីសាស្ត្រកំណត់តម្លៃភាគហ៊ុនមួយ ដោយផ្អែកលើកត្តាមូលដ្ឋានជាច្រើន ដែលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន នាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាពេលអនាគត។
ការវិភាគផ្អែកលើកត្តាមូលដ្ឋាន គឺឆ្លើយនឹងសំនួរដូចខាងក្រោម៖

–តើប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងកើនឡើងឬទេ?
–តើការ​ប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ក្រុមហ៊ុន មានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេ?
–តើក្រុមហ៊ុនមានជំហររឹងមាំឬទេ ក្នុងការយកឈ្នះគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួននាពេលអនាគត?
–តើក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពសងបំណុលឬទេ?
–តើថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនកំពុងព្យាយាមបន្លំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែរឬទេ? ។ល។៕

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here