សិក្សាពីវិធីសាស្រ្តចំនួន៣នៃការគ្រប់គ្រងលុយក្នុងគ្រួសារ

ដោយ: ម៉ាលីស

ភ្នំពេញៈ នៅពេលដែលដល់ពេលរៀបចំការចំណាយ អ្នកមានពីជម្រើសដែលអ្នកផ្ដោតទៅលើ។ ទីមួយគឺគម្រោង ចំនួនប្រាក់ដែលអ្នកគិតថាប្រាក់ចំណូលដែលអ្នកបានមក និងចំណាយដែលអ្នកគិតថា នឹងចាយ ហើយទីពីរគឺតម្លៃជាក់ស្ដែង ចំនួនដែលអ្នកបានចំណាយពិតប្រាកដ។

ដូចនេះអ្នកត្រូវដឹងពីរបៀបនៃការគ្រប់ប្រាក់ នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកឲ្យមានភាពជោគជ័យដូចខាងក្រោម៖

១ ដាក់គោលដៅ
នៅពេលដែលអ្នករៀបចំ ការចំណាយឲ្យមានភាពប្រសើរ។ ឧទាហរណ៏ ប្រសិនបើគ្រួសារមួយ មានគម្រោងចង់បានផ្ទះផ្ទាល់ ឬក៏ទិញផ្ទះថ្មី នោះ ពួកគេនឹងមានការកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់ ក្នុងការចាយវាយនិងសន្សំប្រាក់។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

២ ចាប់ផ្ដើមធ្វើការលៃលកប្រាក់
ការលៃលក អាចជួយឲ្យអ្នកមានគម្រោង ក្នុងការចំណាយប្រចាំខែក្នុងគ្រួសារ ឧទាហរណ៏ចាយក្រោម$១,០០០ ក្នុងមួយខែ។ វាពិតជាអាចជួយអ្នកបានច្រើនខ្លាំងណាស់។ ប្រសិនបើចំណាយច្រើនជាងចំនូល នោះអ្នកត្រូវតែកាត់បន្ថយចំណាយណា ដែលឥតប្រយោជន៏ដូចជា បាយល្ងាចនៅហាង រាល់ថ្ងៃជាដើម។

៣ រាយបញ្ជីការចំណាយ
រាយគ្រប់រាល់ការចំណាយប្រចាំខែ របស់អ្នកដូចជា បំណុល ការថែទាំសុខភាព ចំណីអាហារ ធានារ៉ាប់រង ថ្លៃទឹកភ្លើងទូរស័ព្ទ និងរបស់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះ។ នៅពេលដែលអ្នកមានការរៀបចំ ការចំណាយរបស់អ្នក បានច្បាស់លាស់ នោះអ្នកនឹងមិនជួបប្រទះនឹងវិបត្តិហរញ្ញវត្ថុ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here