តើវិធីសាស្រ្តសរសេរផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវផ្តោតលើ់ទិដ្ឋភាពបែបណា

ដោយៈសិរីម៉ាលីនណា

ភ្នំពេញៈ ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានសរសេររៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់ថែរក្សាសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ។

ការបង្កើតផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន នឹងមិនត្រឹមតែអនុញ្ញាត ឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអាចបង្កើនគុណភាពជីវិតរបស់អ្នកដោ​យកាត់បន្ថយភាពមិនច្បាស់លាស់ ដែលអ្នកមានចំពោះបញ្ហាទាក់ទង នឹងប្រាក់និងតម្រូវការនាពេលអនាគត។

ខណៈពេលដែលអ្នកប្រហែលជាចង់ជួល អ្នកអាជីពផ្នែករៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឲ្យការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន របស់អ្នកដំណើរការបាន។ អ្នកក៏អាចរៀបចំផែនការយ៉ាងរឹងមាំ សម្រាប់អនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ដោយផ្អែកលើ​៦ ផ្នែកនៃការអនុវត្ត ដែលអ្នកជំនាញរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើនបានណែនាំឱ្យ។

ផ្នែកទី១ កំណត់ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក
១ បង្កើតបញ្ជីទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។ ទ្រព្យសកម្មគឺជារបស់ ដែលអ្នកមានដែលមានតម្លៃ រីឯបំណុលគឺជាតម្លៃដែលអ្នកជំពាក់។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

ទ្រព្យសកម្មអាចរួមបញ្ចូលសាច់ប្រាក់ ឬទ្រព្យមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ ដូចជា គណនីមូលប្បទានប័ត្រនិងគណនីសន្សំ; ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន រួមទាំងទ្រព្យសម្បត្ដិនៅក្នុងផ្ទះនិង / ឬឡានមួយ; និងទ្រព្យទុនវិនិយោគរួមបញ្ចូលទាំងភាគហ៊ុន។

បំណុលអាចរួមមាន ប្រាក់កម្ចីរថយន្ត ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ បំណុលពេទ្យ បំណុលកាតឥណទាន ឬប្រាក់កម្ចីគ្រប់ទ្រង់ទ្រាយ។

២ គណនាតម្លៃសុទ្ធបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។ សរុបទ្រព្យសកម្មរបស់អ្នកបន្ទាប់មកដកបំណុលសរុបរបស់អ្នកពីតួលេខនេះ។ លេខលទ្ធផលគឺជាតម្លៃសុទ្ធបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។ ទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក តំណាងឱ្យចំណុចចាប់ផ្តើម សម្រាប់ផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធវិជ្ជមានមានន័យថា អ្នកមានទ្រព្យសកម្មច្រើនជាងបំណុល ទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធអវិជ្ជមានមានន័យថាផ្ទុយគ្នាវិញ។

៣ រៀបចំកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក បង្កើតប្រព័ន្ធចងក្រងឯកសារពន្ធរបស់អ្នក របាយការណ៍គណនីធនាគារ ព័ត៌មានអំពីគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រង កិច្ចសន្យា វិក័យប័ត្រ ប័ណ្ណចំណាយ របាយការណ៍ផែនការវិនិយោគ របាយការណ៍គណនីចូលនិវត្តន៍ របាយការណ៍ប្រាក់ឈ្នួល ប្រាក់កម្ចីបង់រំលួស និងឯកសារប្រភេទផ្សេងទៀត ដែលទាក់ទងនឹងជីវិតហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

៤ តាមដានប្រាក់ចំណូល និងចំណាយរបស់អ្នកឬលំហូរសាច់ប្រាក់។ ការធ្វើដូច្នេះនឹងជួយឱ្យអ្នកសិក្សា ដោយយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀត អំពីរបៀបដែលអ្នកចំណាយប្រាក់របស់អ្នកនាពេលបច្ចុប្បន្ន – ទម្លាប់ដែលនាំឱ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធបច្ចុប្បន្ន។

ផ្នែកទី២ អភិវឌ្ឍគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក
១ កំណត់គោលដៅរយៈពេលខ្លី មធ្យម និងវែង។ ការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនគឺសំដៅទៅលើគោលដៅ។ ពិចារណាអំពីរបៀបរស់នៅ ដែលអ្នកចង់បាននាពេលបច្ចុ​ប្ប ន្ន អនាគតរយៈពេលខ្លី និងអនាគតរយៈពេលវែង បន្ទាប់មកបង្កើតគ្រោងនៃគោលដៅរបស់អ្នក ដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់គ្របដណ្តប់គ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់អ្នក៖

អ្នកអាចដឹងថាគោលដៅរយៈពេលខ្លី មធ្យម និងរយៈពេលវែងរបស់អ្នក បង្កើត
ឡើងលើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសន្សំ ១០០ដុល្លារក្នុងមួយខែឧទាហរណ៍ ការចំណាយទៅលើមូលនិធិផ្ទះ(បង់រំលួស)អាចឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ រយៈពេលវែងរបស់អ្នកក្នុងការទិញផ្ទះ។

២ ប្រើដំណើរការកំណត់គោលដៅ “SMART” ។ ត្រូវប្រាកដថាគោលដៅរបស់អ្នកគឺជាក់លាក់ អាចវាស់វែងបាន អាចទទួលយកបានប្រាកដនិយម និងផ្តោទលើពេលវេលា។ ការធ្វើដូច្នេះនឹងធានាថាគោលដៅរបស់អ្នក អាចឆ្លងផុតដំណាក់កាល “សុបិន” ទៅជាការអនុវត្តជាក់ស្តែង។

៣ គិតអំពីតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះលុយ ហើយហេតុអ្វី? ហេតុអ្វីលុយសំខាន់សម្រាប់អ្នក? ឆ្លើយសំណួរទាំងនេះ នឹងជួយអ្នកក្នុងការបង្កើតគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចឃើញថា លុយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នក ព្រោះអ្នកចង់មានពេលវេលា និងធនធាន ដើម្បីបន្តក្តីសុបិន្តរបស់អ្នក ក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តជំវិញពិភពលោក។ ការដឹងអំពីខ្លួនអ្នកនឹងជួយអ្នកអភិវឌ្ឍ និងផ្តល់អាទិភាពដល់គោលដៅរបស់អ្នក។

៤ ប្រឹក្សាជាមួយគ្រួសារ។ ប្រសិនបើអ្នកមានដៃគូរឺគ្រួសារ អ្នកត្រូវរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យទៅជា “ផែនការគ្រួសារ” ។ ការធ្វើដូច្នេះនឹងធានាថាអ្នកចែករំលែកគុណតម្លៃ និងគោលដៅរបស់អ្នកជាមួយគ្នា និងធ្វើការសំរេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងគំនិតរួមគ្នាទាំងនេះ។

អ្នកអាចឃើញថា អាទិភាពរបស់អ្នកខុសគ្នា។ ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី ការសម្របសម្រួល ដែលនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នា ឱ្យមានអារម្មណ៍សុខស្រួល ជាមួយនឹងអនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

ទទួលស្គាល់ថា មនុស្សមួយចំនួន មានគំនិតហិរញ្ញវត្ថុច្រើនជាងអ្នកដទៃ។ កំណត់ថាតើអ្នកណា នឹងទទួលខុសត្រូវលើថវិកាគ្រួសារ ឬពិចារណា វិធីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរបស់ដៃគូម្នាក់ៗឱ្យមានអារម្មណ៍ថា មានកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រង។

៥ ពិចារណារាល់គោលដៅរបស់អ្នក ទោះបីមានគោលដៅខ្លះហាក់ ដូចជា មិនសូវទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយ។ ជាឧទាហរណ៍ ការដើរលេងឆ្លងកាត់ទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប មើលទៅហាក់ដូចជា មិនមានលក្ខណៈហិរញ្ញវត្ថុទេ ប៉ុន្តែអ្នកនឹងត្រូវការធនធានទ្រព្យសម្បត្តិ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាដំណើរទៅបាន។

គោលដៅបញ្ញាអាចរួមបញ្ចូល ទាំងការអប់រំរបស់អ្នក បន្ថែមការចូលរួមក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការបញ្ជូនកូនរបស់អ្នកទៅមហាវិទ្យាល័យ និងចូលរួមសិក្ខាសាលា។

គិតឱ្យបានម៉ត់ចត់អំពីវិធី ដែលអ្នកមានគម្រោង ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូល ទោះបីជាវាជាប់ទាក់ទងនឹងការបន្ត ឬជឿនលឿ ននៅក្នុងខ្សែរការងារបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកឬប្តូរអាជីពក៏ដោយ។

គោលដៅនៃជីវិតរួមបញ្ចូលអ្វី ដែលអ្នកធ្វើសម្រាប់ភាពសប្បាយរីករាយ និងការកម្សាន្ត ក៏ដូចជា អ្វីដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចាំបាច់ ចំពោះគុណភាពនៃជីវិតដែលអ្នកចង់បាន។

គោលដៅនៃការស្នាក់នៅ អាចរាប់បញ្ចូលទាំងការជួល ការទិញផ្ទះ ឬការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ។
ពិចារណាពីរបៀបរស់នៅ ដែលអ្នកចង់បាននៅពេលអ្នកចូលនិវត្តន៍ ហើយកំណត់គោលដៅផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ដែលនឹងផ្តល់ឱ្យសម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍ ដែលស្របតាមស្តង់ដាររបស់អ្នក។

ផ្នែកទី៣ កំណត់សកម្មភាពផ្សេងៗទៀត
១ សិក្សាជំរើសដែលមានសំរាប់អ្នក ដើម្បីសំរេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ ជាទូទៅ ជំរើសរបស់អ្នកនឹងត្រូវដោះស្រាយជាពីរប្រភេទគឺ ការប្រើប្រាស់ធនធាន ដែលមានស្រាប់តាមមធ្យោបាយថ្មី រឺបង្កើតប្រាក់ចំណូលថ្មី។ សម្រាប់គោលដៅនីមួយៗពិចារណាថា តើអ្នកគួរ:

បន្តសកម្មភាពដូចគ្នា។
ពង្រីកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។
ផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។
ធ្វើសកម្មភាពថ្មី។

២ ចងចាំថាគោលដៅដូចគ្នា អាចត្រូវបានបំពេញតាមវិធីជាច្រើន។ ឧទាហរណ៍ ដើម្បីសន្សំប្រាក់ សម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តនៅអឺរ៉ុប អ្នកអាចសន្សំ២០ដុល្លារ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយមិនទៅហាងកាហ្វេ ហើយឆុងកាហ្វេនៅផ្ទះ។ ម៉្យាងវិញទៀត អ្នកអាចចំណាយពេលធ្វើការក្រៅម៉ោង ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលទៅដំណើរកម្សាន្ត។

៣ កំណត់ថាតើគោលដៅមួយ នឹងប៉ះពាល់ដល់គោលដៅមួយទៀតឬទេ។ បន្ថែមពីលើការកំណត់សកម្មភាព ដែលអាចមាននៅក្នុងគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក អ្នកគួរតែពិចារណាថា តើគោលដៅរបស់អ្នកមាន ទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច។

ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចគិតថា ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តជាគោលដៅ “របៀបរស់នៅ” ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអ្នកបាន ពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន អ្នកនឹងដឹងថាការបន្តគោលដៅអប់រំនៃការសិក្សាភាសាបរទេស នឹងជួយអ្នកក្នុងការធ្វើដំណើរតម្លៃថោកជាង – ឬសូម្បីតែអាជីពជាអ្នកបកប្រែ ឬពាណិជ្ជករដែលធ្វើការនៅបរទេស។

ផ្នែកទី៤ វាយតម្លៃជម្រើសរបស់អ្នក
១ ជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្រ្តណាមួយ ដែលអ្នកនឹងប្រើ ដើម្បីបំពេញផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ គិតពីស្ថានភាពជីវិតតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួន និងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ន។

ពិចារណាពីអារម្មណ៍របស់អ្នក អំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្ន ធៀបនឹងគោលដៅដែលនាំអ្នកទៅក្នុងប្រភេទនីមួយៗ ដែលអ្នកបានពិចារណា។ តើអ្នកមើលឃើញពីចំណុចខ្វះខាតណាមួយ នៅក្នុងតំបន់មួយទេ? ប្រហែលជាអ្នកគួរតែផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសដល់តំបន់នេះ។

អនុវត្តជាក់ស្តែង។ ផែនការជាជំហាន ៗ នឹងជំរុញអ្នកឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់អ្នកដោយមិនទុកឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍តានតឹងឬបរាជ័យ។

២ ចងចាំថាជម្រើសទាំងអស់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយឱកាស។ ការចំណាយឱកាសគឺជាអ្វី ដែលអ្នកបោះបង់នៅពេលអ្នកធ្វើការជ្រើសរើស។ ការសន្សំប្រាក់ សម្រាប់ដំណើរកម្សាន្ត ហើយលះបង់ ការមកចូលហាងកាហ្វេ អាចរាប់បញ្ចូលទាំងការលះបង់ពេលវេលា ការរៀបចំផែនការ និងការសន្ទនាដែលអ្នកពេញចិត្ត ជាមួយអ្នកលក់កាហ្វេសំណព្វរបស់អ្នក។

៣ ស្រាវជ្រាវការសម្រេចចិត្ត ដែលមានសក្តានុពលដូចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ។ ប្រមូលការស្រាវជ្រាវឱ្យបានច្រើន តាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាន និងវាយតម្លៃទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិចារណាលើការវិនិយោគមួយ អ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស ចំពោះការជាប់ទាក់ទងគ្នា រវាងហានិភ័យនិងរង្វាន់ – តើការវិនិយោគមានហានិភ័យកម្រិតណា ហើយតើអ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់ប៉ុន្មាន ប្រសិនបើវាទទួលបានជោគជ័យ? តើអត្ថប្រយោជន៍សមនឹងហានិភ័យទេ?។

៤ ទទួលស្គាល់ថាភាពមិនប្រាកដប្រជា នឹងជាផ្នែកមួយនៃរូបភាពជានិច្ច។ សូម្បីតែនៅពេលដែលអ្នកបានបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នក ដោយប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដោយ ក៏ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃស្ថានភាពរបស់អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ។
សេដ្ឋកិច្ចអាចធ្លាក់ចុះ ដោយបន្ថយការព្រួយបារម្ភពីការវិនិយោគ។ ការងារថ្មីដែលអ្នកជ្រើសរើស ដើម្បីបន្តធ្វើឱ្យអ្នកមិនពេញចិត្តខ្លួនឯងឬវិជ្ជាជីវៈ។ ធ្វើឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយចងចាំថា អ្នករក្សាសមត្ថភាព ក្នុងការកែតម្រូវការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក នៅពេលក្រោយ។

ផ្នែកទី៥ បង្កើតនិងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក
១ សូមក្រឡេកមើលរូបភាពធំ។ ឥឡូវអ្នកបានអភិវឌ្ឍគោលដៅ កំណត់ជម្រើសនិងវាយតម្លៃជម្មើសទាំងនោះ ហើយបង្កើតបញ្ជីយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលអ្នកបានកំណត់។ ពិចា​រណាអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក ហើយបន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមគិត អំពីគោលដៅណាដែលអាចប្រាកដនិយមបំផុត។

គិតពីតម្លៃសុទ្ធបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើបំណុលរបស់អ្នកខិតជិត ឬលើសទ្រព្យសកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក អ្នកនឹងចាត់វិធានការដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសមាមាត្រនោះ។

ខណៈពេលដែលអ្នកអាចជ្រើសរើស ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់អ្នក កុំភ្លេចថាការសងបំណុលអាច ជាការវិនិយោគដ៏អស្ចារ្យ។ ការគិតការប្រាក់មានន័យថា សូម្បីតែបំណុលបណ្តោះអាសន្ន ក៏អាចមានលើសលប់ដែរ។ ការបែងចែកធនធានមួយចំនួន ឆ្ពោះទៅរកការកាត់បន្ថយបំណុល ឥឡូវនេះអាចការពារបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរពីការអភិវឌ្ឍនៅពេលក្រោយ។

២ សម្រេចចិត្តថាតើគោលដៅណាមួយ ដែលអ្នកនឹងដើរតាមឥឡូវនេះ។ ខិតខំរកវិធីសាស្រ្ត ប្រកបដោយតុល្យភាពឆ្ពោះទៅគោលដៅ រយៈពេលខ្លី មធ្យម និងវែង ដែលអាចឱ្យអ្នករៀបចំផែនការ ក្នុងរយៈពេលពីរបីខែនិងពីរបីឆ្នាំទៀត។

ផ្តោតលើកំណើនបន្ថែម។ ដោយធ្វើដូច្នេះអ្នកនឹងបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ដែលនឹងនាំអ្នកឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់អ្នក។

ត្រូវប្រាកដនិយម។ អ្នកនឹងមិនអាចអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រល្អ ៗ ទាំងអស់ដែលអ្នកបានវាយតម្លៃភ្លាមៗនោះទេ ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសគោលដៅ ដែលមានតុល្យភាពនឹងជួយអ្នកឱ្យសម្រេចគោលដៅ ដែលអ្នកបានជ្រើសរើស ហើយឈានដល់ចំណុចមួយនៅពេលអ្នកអាចទទួលយកគម្រោងបន្ថែម។

៣ បង្កើតថវិកាដែលបញ្ចូលគោលដៅ ផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ អ្នកដឹងពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលសុទ្ធរបស់អ្នក ពីការវិភាគរបស់អ្នកអំពី តម្លៃសុទ្ធបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។ កំណត់វាទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការសំរេចចិត្តដែលអ្នកបានធ្វើ។ បន្ទាប់មកទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការសម្រេចចិត្តទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកប្តេជ្ញាចំណាយតិចជាង ៨០ដុល្លារ ក្នុងមួយខែលើកាហ្វេ ហើយដាក់ប្រាក់នោះចូលក្នុងគណនីសន្សំ សូមចុះបញ្ជីនៅក្នុងថវិការបស់អ្នក។

៤ ពិចារណាជ្រើសរើស អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ។ អ្នកអាចមានសមត្ថភាពពេញលេញ ក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្តែទីប្រឹក្សាជំនាញមានគុណសម្បត្តិនៃការរំជួលចិត្តពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។
ផ្នែកទី៦ ពិនិត្យឡើងវិញនិងកែសម្រួលផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក

១ គិតពីផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជាឯកសារធ្វើការ។ ការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាដំណើរការមួយ។ ការផ្លាស់ប្តូរជីវិត  អ្នកត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ផែនការរបស់អ្នកដោយកាលៈទេសៈនិងគោលដៅអាចផ្លាស់ប្តូរ។
២ គ្រោងនឹងពិនិត្យឡើងវិញ នូវគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ឱ្យបានទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកឃើញថា ស្ថានភាពជីវិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស (ក្នុងនាមជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យ) អ្នកអាចជ្រើសរើស ដើម្បីពិនិត្យគោលដៅទាំងនេះឡើងវិញរៀងរាល់៦ខែម្តង។ ប្រសិនបើជីវិតរបស់អ្នកមានស្ថេរភាពជាង អ្នកអាចមានគម្រោងពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ។

៣ ពិភាក្សាអំពីផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយដៃគូ។ ប្រសិនបើអ្នកមានទំនាក់ទំនងស្នេហា ប្រកបដោយការប្តេជ្ញាចិត្ត អ្នកប្រហែលជាចង់បន្តដំណើរការនេះជាគូ។ នៅពេលធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហា ការពិភាក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគួរតែជាផ្នែកមួយ នៃការសន្ទនាដែលរួមមានបញ្ចូលគុណតម្លៃ គោលដៅ និងផែនការរបស់អ្នក ដើម្បីឈានដល់គោលដៅទាំងនោះ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here