វៀតណាមគ្រោងកែលម្អចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានជាតិ ដើម្បីទាក់ទាញលំហូរទុនវិនិយោគបរទេសបន្ថែមទៀត

ដោយ៖ ស្រីលិះ

វៀតណាម៖ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាមបានសម្របសម្រួលជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីបញ្ចប់របាយការណ៍ស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងកែលម្អការវាយតម្លៃឥណទានជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១-២០៣០ ដើម្បីដាក់ជូននាយករដ្ឋមន្រ្តីដើម្បីអនុម័ត។

ស្ថាប័នឥណទានអន្តរជាតិនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមអំពីទស្សនវិស័យរបស់វៀតណាមសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ដោយជឿជាក់ថា តាមរយៈការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន វៀតណាមអាចទាក់ទាញលំហូរចូលមូលធនអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនឡើង។

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីកែលម្អចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរបស់វៀតណាម ដើម្បីឈានដល់កម្រិតវិនិយោគក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំខាងមុខនឹងរួមបញ្ចូលទាំងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃគោលបំណងបរិមាណ និងគុណភាព រួមជាមួយនឹងការរក្សាសុខភាពឥណទានក្នុងដំណើរការសម្រេចបាននូវសក្ដានុពលកំណើន និងការពង្រឹងទីតាំងហិរញ្ញវត្ថុខាងក្រៅ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយទីភ្នាក់ងារវាយតម្លៃឥណទាន។

លោក Karby Leggett ប្រធានសកល វិស័យសាធារណៈ និងអង្គការអភិវឌ្ឍន៍នៅធនាគារ Standard Chartered បាននិយាយថា លោកជឿជាក់ថា ការបំប្លែងទស្សនវិស័យឥណទានវិជ្ជមានបច្ចុប្បន្នទៅជាព្រឹត្តិការណ៍វាយតម្លៃឥណទាន នឹងក្លាយជាជំហានបន្ទាប់របស់វៀតណាមក្នុងវឌ្ឍនភាពរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅរកចំណាត់ថ្នាក់វិនិយោគ។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

ស្ថាប័នឥណទានអន្តរជាតិបាននិយាយថា កត្តាដែលនឹងគាំទ្រវៀតណាមក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានជាតិ រួមមាន ការរក្សាបាននូវអត្រាកំណើនខ្ពស់ និងនិរន្តរភាពតាមរយៈការបង្កើនដើមទុនវិនិយោគ និងការពង្រឹងទីតាំងហិរញ្ញវត្ថុខាងក្រៅ ការកែលម្អស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមរយៈស្ថិរភាពបំណុលរយៈពេលមធ្យម ការបង្កើនចំណូលថវិកា និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការទទួលខុសត្រូវបន្តពីប្រព័ន្ធធនាគារ។

លោក Ngo Dang Khoa នាយកទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេសនៅទីផ្សារមូលបត្រ និងសេវាមូលបត្រនៅ HSBC Vietnam បាននិយាយថា ចាប់តាំងពីវៀតណាមបានចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបមក ប្រភពជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ និងកម្ចីសម្បទានបានថយចុះជាលំដាប់ ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹង បញ្ចប់នាពេលខាងមុខ។

លោក Khoa បាននិយាយថា ប្រសិនបើវៀតណាមបំពេញតាមគោលដៅ ដែលបានកំណត់សម្រាប់ផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរយៈពេល ៥ឆ្នាំក្នុងដំណាក់កាល ២០២១-២០២៥ ប្រទេសនេះអាចចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល៤ទៅ៥ឆ្នាំខាងមុខ។

លោកបានកត់សម្គាល់ថា ដើម្បីអាចសម្រេចបាននូវទស្សនវិស័យនៃចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន “ការវិនិយោគ” របស់វៀតណាមក្នុងកំឡុងឆ្នាំ ២០២១-២០៣០ វៀតណាមត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រីកលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារមូលធនអន្តរជាតិ និងកម្ចីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ព្រមទាំងទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេស។

ការបង្កើនចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរបស់វៀតណាមមានសារសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រ ជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការកៀរគរមូលធនបរទេស ឬការចេញមូលបត្របំណុលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។

លោក Khoa ជឿជាក់ថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមអាចឈានដល់ ៦,៨ភាគរយនៅឆ្នាំ ២០២២ ខណៈអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងមានកម្រិតខ្ពស់និងកំពុងត្រូវបានអនុវត្តជាបន្ទាន់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here